Wood

Wspieramy rodziny odnoszące sukces w zarządzaniu ich majątkiem na przestrzeni wszystkich pokoleń. Nasze usługi są tak różne, jak same rodziny.

Życie rodzin dysponujących znacznym majątkiem jest inne pod wieloma względami. Bardziej różnorodne, ciekawsze, łatwiejsze. Oferuje warunki, bezpieczeństwo i możliwości, o których inni mogą tylko pomarzyć. Przynosi także odpowiedzialność, której inni nie mogą sobie wyobrazić. Odpowiedzialność za zarządzanie majątkiem.

Na co dzień zajmujemy się wsparciem rodzin odnoszących sukcesy. Największą wartością dodaną jest nasze doświadczenie. Właściwa technika rozwiązań jest sprawą naturalną. Jednak wszystko zaczyna się od osiągnięcia porozumienia wszystkich zainteresowanych. Właśnie ten obszar uważamy za swoją wyjątkową wartość dodaną.

ORGANIZACJA
RODZINY

Członkostwo w rodzinie niesie za sobą odpowiedzialność i otwiera przede wszystkim dostęp do majątku i różnego rodzaju przywilejów. Jasne zasady dotyczące członkostwa w rodzinie i dostępu do korzystania z majątku rodzinnego wprowadzają sprawiedliwość, bezpieczeństwo, poszanowanie woli twórców majątku i zapobiegają sporom.

BIZNES
RODZINNY

Przedsiębiorczość rodzinna wykorzystuje talent i zaangażowanie twórców i innych członków rodziny. Bezpieczne relacje ze współwłaścicielami, efektywny system nadzoru nad zarządzaniem i rozwojem, nawet bez konieczności udziału wykonawczego członków rodziny, zapewnia bezpieczeństwo rodzinie i wszystkim powiązanym z biznesem.

MAJĄTEK
RODZINNY

Przy odpowiedniej staranności majątek rodzinny będzie się powiększał wraz z rodziną i będzie stanowić zabezpieczenie również dla wielu przyszłych pokoleń. Jego przejrzyste, systematyczne i dyskretne zarządzanie, niezależne od jego twórcy, zapewnia egzystencjalne bezpieczeństwo, ciągłość, spokój i umacnianie pozycji rodziny w przyszłości.

PODATKI
RODZINNE

Połączenie znacznego majątku prywatnego i biznesowego niesie za sobą unikalne struktury własności. Te poprawiają dostęp do majątku, zmniejszają ryzyko i wspierają wykorzystanie intelektualnego i materialnego potencjału rodziny. Jednocześnie zapewniają prawidłowe przestrzeganie obowiązków podatkowych.

PRAWO

Funkcjonowanie rodziny, zarządzanie majątkiem rodzinnym i biznesem, wraz z powiązanymi transakcjami, przedstawia bardzo kompleksowe zadanie. Aby uzyskać pełną funkcjonalność i niepodważalność, konieczne jest znalezienie idealnego wsparcia prawnego w czeskim lub innym środowisku prawnym. Więcej

Mądre zarządzanie majątkiem rodzinnym i jego pomnażanie zapewni dobry standard życia obecnym i przyszłym pokoleniom rodziny. Będzie wspierać rozwój biznesu rodzinnego, zapewni bezpieczeństwo pracownikom, partnerom, dostawcom i klientom. Utrzyma wsparcie dla wszystkich, dla których jest to ważne.

Elementem zarządzania majątkiem jest jego ochrona - przed codziennymi zagrożeniami otaczającego świata, niepowodzeniami w biznesie, błędami administratorów i menedżerów, a także własnymi błędami czy chorobami. Na uwagę zasługują złe intencje partnerów zawodowych i życiowych, a także zupełnie obcych osób.

Ważnym zadaniem jest przygotowane i zaakceptowane przez wszystkich przekazanie majątku i związanych z nim ról przyszłym pokoleniom. W sposób interesujący i przydatny dla nadchodzących pokoleń i kolejnych. Bez zbędnego stresu, przeciążenia i presji czasu.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA

Zadaniem rodziny jest zarządzanie i rozwijanie firmy rodzinnej, poszukiwanie nowych możliwości i jak najlepsze ich wykorzystanie, niezależnie od tego, czy przynosi je otaczający świat, czy umiejętności członków rodziny.

Profesjonalne zarządzanie uwalnia od nieciekawych operacji, zapewnia ciągłość biznesową przez pokolenia i zapewnia czas na hobby lub rodzinę. Rodzina może skupić się na kwestiach strategicznych, poszukiwaniu nowych możliwości i ich rozwijaniu. To sprawia, że ​​biznes staje się przyjemniejszy dla obecnych i przyszłych pokoleń.

W obszarze biznesu z naszymi klientami zaczynamy najczęściej
współpracować, gdy zdają sobie sprawę, że: 

Firma jest zbyt zależna od swojego twórcy. Bez niego bardzo szybko pojawiłyby się poważne problemy w obszarach operacyjnych, handlowych i strategicznych. Mogłoby to również prowadzić do paraliżu biznesowego, a nawet braku bezpieczeństwa rodziny.
Większość decyzji w biznesie podejmuje twórca sam. Brakuje mu niezależnego partnera do dyskusji o strategicznym kierunku biznesu, obecnej i przyszłej roli członków rodziny.
Żadne z dzieci nie jest obecnie w stanie przyjąć na siebie roli twórcy na czele biznesu. Na razie nie istnieje plan przygotowania dzieci, firmy, zarządu do takiego przejęcia.
Przedsiębiorczość jest dojrzała do pewnego „jakościowego” kroku w zarządzaniu i dalszym rozwoju. Były takie próby, ale żadna nie została zakończona. To oczywiste, że potrzebny jest jakiś impuls z zewnątrz.
Działalność biznesowa to zbiór stopniowo „nagromadzonych” działań, w miarę ich narastania. Nie istnieje przemyślana struktura, która eliminowałaby wzajemne zagrożenia dla firm, była efektywna podatkowo i wspierała przekazanie przyszłym pokoleniom.
Przedsiębiorczość nie jest gotowa do łatwego przekazania przyszłym pokoleniom lub kierownictwu. To również ogranicza możliwości sprzedaży po atrakcyjnej cenie.
Brak jest zaufania do profesjonalnego zarządzania. Nie udaje się go znaleźć i „kontrolować”. Twórca jest więc skazany na niekończące się osobiste uczestnictwo w zarządzaniu firmami, a potomkowie na przełomowe, nieprzygotowane przejęcie w przyszłości.
Dzieci nie są zainteresowane odgrywaniem aktywnej roli w rodzinnym biznesie i wolą własną drogę bez rodziny. Jednocześnie korzyścią dla wszystkich byłoby znalezienie sposobu na ponowne zjednoczenie rodziny.
Dobrym rozwiązaniem byłaby sprzedaż firmy i rozdzielenie pieniędzy rodzinie. Jednocześnie uważają, że nie jest dobrym pomysłem dawanie im tylu pieniędzy od razu.
W firmie nie ma jasno określonej zastępowalności samego twórcy / następcy lub innych kluczowych osób. Również, gdyby te kluczowe osoby nagle „wypadły”...
Ma wspólników w biznesie, z którymi prawa własności nie są jasno uregulowane. Nie jest już w ogóle jasne, jak by to było, gdyby któryś ze wspólników zmarł.
Nie ma jasności, jak przekazać firmę, gdy jest więcej potomków. Nie każdy ma odpowiedni stosunek do biznesu, nie każdy chce się w to angażować i ma ku temu przesłanki. Jednocześnie podejmowane są starania, aby przekazać majątek uczciwie, a sprzedaż nie jest akceptowalnym sposobem.
Dzieci chcą przejąć rodzinną przedsiębiorczość, ale widać, że nie mają do tego wystarczających przesłanek, wykształcenia, wiedzy czy praktyki. Oczywiste jest również, że każde jest w innej sytuacji. Jak zachować sprawiedliwość.
Jeśli biznes zostanie przekazany wspólnie dzieciom, nieuchronnie pojawią się spory i nieporozumienia, które ostatecznie doprowadzą do rozpadu nie tylko firmy, ale także rodziny.
Chce kupić kolejne nowe firmy. Nie ma możliwości ani wiedzy, aby znaleźć takie firmy. Zdaje sobie sprawę, że nie jest ekonomicznie efektywny, aby znalazł takie firmy sam i byłby potrzebny do tego profesjonalny partner.
Chce systematycznie przygotowywać swoje firmy do przekazania zarządowi lub dzieciom.
Chce sprzedać swoją firmę, firmy lub znaleźć dla nich strategicznego partnera / inwestora.
Niektóre dzieci poszły własną drogą, bo z różnych powodów nie było dla nich miejsca w rodzinnym biznesie. Ale byłoby wspaniale, gdybyśmy wrócili do wspólnego stołu. Sami członkowie rodziny tego jednak nie dokonają.
Dzieci czują, że chciałyby przejąć biznes od swoich rodziców. Ci o tym nie chcą jeszcze słyszeć lub nie w sposób, jaki wyobrażają sobie ich potomkowie.
Rodzice ciągle mówią o przekazaniu kiedyś biznesu swoim dzieciom. Ale nie jest jasne, kiedy i jak to się stanie. Rodzice nie są już najmłodsi, ale mogą tu być jeszcze długo. Dzieci zadają sobie pytanie, jak podjąć taki temat, a nie urazić ...

PRZEDSIĘBIORCZA RODZINA

Zadaniem Rodziny jest zarządzanie majątkiem rodzinnym i jego powiększanie, tak aby zabezpieczyć również przyszłe pokolenia.Elementem jest ochrona mienia i członków rodziny przed zagrożeniami z zewnątrz, biznesem oraz ze strony członków rodziny.

Jednoznaczne zasady członkostwa w rodzinie, w połączeniu z określonym sposobem zarządzania sprawami rodzinnymi, dostępem do majątku rodzinnego i wynikających z niego korzyści, zapobiegają nieporozumieniom, sporom i intrygom. Rodzina, która nie ma wątpliwości co do przyszłości i przekazania majątku, prowadzi spokojniejsze i szczęśliwsze życie.

W obszarze rodziny z naszymi klientami najczęściej zaczynamy
współpracować, gdy zdają sobie sprawę, że:

Majątek potrafi łączyć ludzi, ale też definitywnie dzielić, jeśli nie istnieją jasne reguły. Jest to tym bardziej prawdziwe, jeśli majątek jest duży i do gry o niego zaangażują się nasze żony lub mężowie, naszych dzieci lub wnuków.
Nadszedł czas, aby jasno określić „kto co otrzyma”, gdy zabraknie tutaj twórców majątku, aby potomkowie nie spierali się o majątek.
Rodzina jest uzależniona od biznesu, w którym skoncentrowana jest większość majątku. Jeśli twórca nie będzie dostępny, rodzina nie będzie mogła w pełni korzystać ze swoich praw własnościowych. W ten sposób zostałaby praktycznie bez środków.
Rodzice obawiają się, że ich potomstwo znajdzie partnerów życiowych, którzy mogą zagrozić majątkowi rodziny, gdy będą mieli do niego dostęp.
Członkowie rodziny obawiają się, że ich partnerzy życiowi wybierają ich przede wszystkim ze względu na zabezpieczenie materialne. Są zainteresowani ochroną majątku rodzinnego i dostępem partnerów, jeśli jest oczywiste, że ich dostęp do majątku jest ograniczony.
Twórcy całe życie starali się wytworzyć jak największy majątek, bo uważają to za efektywne. Dziś stoją przed decyzją - podzielić majątek między potomków i zniszczyć w ten sposób kawał swojej wcześniejszej pracy.
Nie wszyscy członkowie rodziny są psychicznie lub ze względu na zdrowie w stanie zadbać o swoją część spadku. Jeśli oddadzą im ich część, to tak, jakby „wyrzucili” majątek. Mimo to nie chcą odmawiać nikomu jego części.
Rodzina ma wystarczająco duży majątek, aby móc pomagać nie tylko następnemu pokoleniu, ale także kolejnym, których jeszcze nie ma. Należy jednak upewnić się, że najbliższe pokolenie nie roztrwoni majątku.
Istnieje realne niebezpieczeństwo, że jeśli nie zostanie ustalone wystarczająco jasno i bezsprzecznie, co ma dziać się z majątkiem rodziny, może ulec zasadniczo dewaluacji lub zniszczeniu z powodu braku jedności potomków.
W swoim życiu mieli dzieci z wieloma partnerami. Obecnie wszystko działa stosunkowo dobrze, ale jest całkiem prawdopodobne, że po śmierci twórcy mogą wystąpić poważne kolizje.
Pozostawienie dzieciom dużej ilości pieniędzy bez jasnych zasad dostępu do nich z jednej strony doprowadzi do marnotrawstwa pieniędzy, a z drugiej może dzieci „zepsuć”.
Członkowie rodziny nie mają informacji o majątku rodzinnym. Nie mają pojęcia, co dziś składa się na majątek rodzinny, nie mówiąc już o tym, jak radzić sobie z jego zarządzaniem, skoro nie byłoby tu twórcy. Ponadto często nie mają prawa dostępu do majątku.
Dzieci są zbyt małe i jeśli coś stałoby się ich rodzicom, pozostaną wprawdzie bogate, ale majątkiem zajmie się ktoś obcy i nie jest do końca pewne, czy na korzyść dzieci, biznesu ...
Dzieci mają dobre ambicje, ale z drugiej strony brakuje im życiowego doświadczenia, aby obecnie potrafiły zarządzać majątkiem.
Obecni właściciele chcą, aby część majątku była wykorzystywana w bardzo konkretnym celu, z którym potomkowie nie muszą się zgadzać, więc takie wykorzystanie może być zagrożone, jeśli nie zostanie w jakiś sposób zabezpieczone.
Rodzina żyje w niepewności, co się stanie, jeśli twórcy tutaj nie będzie. Co się stanie? Kto co dostanie? Kto czym się zajmie? Kto zajmie się nieletnimi dziećmi? Czy wszyscy będą zabezpieczeni ...
Rodzina unika niektórych tematów. Wszyscy zdają sobie sprawę, że to nie jest słuszne, że trzeba coś zrobić, ale bez pośrednika „z zewnątrz” to się nie stanie.
Małżonkowie wspólnie wytwarzali majątek. Mimo to twórcom trudno się teraz porozumieć. Jednocześnie wiedzą, że nie są w stanie skłonić partnera do podjęcia kroków, które uważają za ważne. Szukają sprzymierzeńców… wsparcia.
Świat jest pełen różnych zagrożeń, które zagrażają majątkowi rodziny, a tym samym jej standardowi życia, opiece zdrowotnej, wakacjom, możliwościom kształcenia… Ważne jest, aby nie dopuścić do utraty majątku, który kosztował tyle wysiłku.
Rodzina znalazła się w ślepym zaułku. Nie, żeby była na skraju rozpadu, ale nikt nie wie, „jak się do tego zabrać”. Trzeba coś z tym zrobić.
Chcą mieć zorganizowaną rodzinę. Chcą konstytucji rodzinnej, rady rodzinnej ...

Kontakty

ROSE, biuro Praga

SmichOff
Plzenska 3350/18, 150 00 Praga 5, Republika Czeska
Tel.: (+420) 607 28 58 58
E-mail: info@rose-group.eu

ROSE Slovensko, biuro Bratysława

Vysoka 2/B, 811 06 Bratysława, Słowacja
Tel.: (+421) 232 786 211
E-mail: info@rose-group.eu

ROSE, biuro Ostrawa

Na Pradle 3389/8a, 702 00 Ostrawa, Republika Czeska
E-mail: info@rose-group.eu

 

ROSE, biuro Szwajcaria

Ziegelackerstrasse 5, 4600 Olten, Szwajcaria
Tel.: + 41 44 545 21 99
E-mail: legal@roseeurope.eu