Wood

Podporujeme úspěšné rodiny napříč generacemi. Naše služby jsou různé, tak jako rodiny samotné.

Život rodin disponujících významným majetkem je odlišný. V mnohém pestřejší, zajímavější, snazší. Nabízí zázemí, jistoty i příležitosti, o kterých si ostatní mohou nechat jenom zdát. Přináší i odpovědnost, kterou si ostatní neumí představit. Odpovědnost za správu majetku.

Věnujeme se podpoře úspěšných rodin každý den. Největší přidanou hodnotou je naše zkušenost. Správná technika řešení je samozřejmostí. Vše ovšem začíná dosažením shody všech zainteresovaných. Právě tuto oblast považujeme za svou unikátní přidanou hodnotu.

Uspořádání
rodiny

Členství v rodině sebou nese odpovědnost a otevírá zejména přístup k majetku a privilegiím různého typu. Jasná pravidla členství a přístupu k požitkům z rodinného majetku přinášejí spravedlnost, jistotu, respekt k přáním tvůrců majetku a předcházejí sporům. Více

Rodinné
podnikání

Rodinné podnikání, které je často podstatnou částí rodinného majetku využívá talentu a odhodlání jeho tvůrců i dalších členů rodiny. Nastavení systému dohledu rodiny na jeho řízení a rozvoj i bez generace tvůrců dává jistotu rodině i všem, kteří jsou na podnikání závislí.

Rodinný
majetek

Rodinný majetek při správné péči může zabezpečit současnou i řadu dalších generací. Přehledná správa majetku srozumitelná pro všechny členy rodiny tak, aby v ní mohli pokračovat i bez jeho tvůrce, přináší existenční zajištění, klid i dobrou péči o majetek.  

Rodinné
daně

Kombinace značného privátního i podnikatelského majetku s sebou často nese unikátní majetkové struktury. Řídí přístup k majetku, omezují rizika a podporují využití potenciálu rodiny. Jejich unikátní management zajistí efektivní komplexní správu daní na úrovni rodiny.

Právo

Fungování rodiny, správa rodinného majetku a podnikání, včetně souvisejících transakcí představuje značně komplexní úkol. Pro plnou funkčnost a nezpochybnitelnost je potřeba nalézt ideální právní oporu v českém či jiném právním prostředí. Více 

Moudrá správa rodinného majetku a jeho rozmnožování zajistí dobrý životní standard současným i budoucím generacím rodiny. Podpoří rozvoj rodinného podnikání, přinese jistotu zaměstnancům, partnerům, dodavatelům i odběratelům. Udrží podporu všem, pro které je důležitá.

Součástí správy majetku je jeho ochrana ‒ před každodenními riziky okolního světa, neúspěchy v podnikání, chybami správců a manažerů stejně jako našimi vlastními omyly, či nemocemi. Pozornost si zaslouží zlé úmysly pracovních a životních partnerů i zcela cizích lidí.

Důležitým úkolem je připravené a všemi akceptované předání majetku a s ním spojených rolí nastupujícím generacím. Způsobem, který je zajímavý a užitečný pro nastupující generace i ty další. Bez zbytečného stresu, přetížení a časového tlaku.

Rodinné podnikání

Úkolem rodiny je spravovat a rozvíjet rodinné podnikání, vyhledávat nové příležitosti a ty co nejlépe využít, ať už je přináší okolní svět, nebo schopnosti členů rodiny.

Profi management zbavuje nezajímavé operativy, zajišťuje kontinuitu podnikání napříč generacemi a poskytuje čas pro koníčky, nebo rodinu. Rodina se může věnovat strategickým otázkám, vyhledávání nových příležitostí a jejich rozvoji. Podnikání je tak zábavnější pro současné i nastupující generace.

V oblasti podnikání s našimi klienty začínáme nejčastěji
spolupracovat, když si uvědomí, že:

Firma je příliš závislá na jejím tvůrci. Bez něj by velmi brzy vznikly zásadní problémy v provozní, obchodní i strategické oblasti. To by mohlo vést i k paralýze podnikání či dokonce zajištění rodiny.
Většinu rozhodnutí v podnikání dělá tvůrce sám. Chybí mu nezávislý Sparring Partner k diskusi o strategickém směřování podnikání, současné i budoucí roli členů rodiny.
Žádné z dětí není v současné době schopno převzít jeho roli tvůrce v čele podnikání. Neexistuje zatím plán, jak na takové převzetí připravit děti, firmu, management.
Podnikání je zralé na určitý „kvalitativní“ krok v řízení a dalším rozvoji. Byly už takové pokusy, ale žádný se nepodařilo dotáhnout. Je zřejmé, že to chce nějaký impulz zvenčí.
Podnikání je souborem na sebe postupně „nabalených“ aktivit, tak jak přibývaly. Neexistuje promyšlená struktura, která by eliminovala vzájemné ohrožení firem, byla daňově efektivní a podporovala předání dalším generacím.
Podnikání není připravené na to, aby se dalo snadno předat dalším generacím nebo managementu. To také omezuje možnosti prodeje za zajímavou cenu.
Není důvěra v profesionální management. Nedaří se ho najít a „uřídit“. Tvůrce je tak odsouzen k nekončící osobní účasti ve vedení firem a potomci ke zlomovému nepřipravenému převzetí v budoucnosti.
Děti nemají zájem o to hrát aktivní roli v podnikání rodiny a preferují svou vlastní cestu mimo rodinu. Přitom by bylo ku prospěchu všech najít způsob, jak rodinu opět spojit.
Dobrým řešením by bylo firmu prodat a peníze rozdělit rodině. Zároveň si nemyslí, že je dobrý nápad dát jim tolik peněz najednou.
Ve firmě není jasně definovaná zastupitelnost tvůrce/pokračovatele samotného, nebo jiných klíčových lidí. Takže, pokud by tito klíčoví lidé z nenadání „vypadli“…
Má v podnikání společníky, se kterými nejsou zcela jednoznačně upravena vlastnická práva. Už vůbec není jasné, co by bylo, pokud by některý ze společníků zemřel.
Není jasné, jak podnikání předat, když je potomků více. Ne všichni mají k podnikání vztah, ne všichni se v něm chtějí angažovat a mají k tomu předpoklady. Zároveň je zde snaha majetek předat spravedlivě a prodej není akceptovatelná cesta.
Děti chtějí převzít rodinné podnikání, ale je jasné, že pro to nemají dostatečné předpoklady, vzdělání, znalosti nebo praxi. Je také jasné, že každé je na tom jinak. Jak zachovat spravedlnost.
Pokud předá podnikání společně dětem, nevyhnutelně začnou vznikat spory a neshody, které nakonec povedou k rozpadu nejen firmy, ale i rodiny.
Chce koupit další nové společnosti. Nemá kapacitu, nebo znalosti takové společnosti najít. Uvědomuje si, že není obchodně efektivní, aby takové společnosti oslovil přímo sám a že by se k tomu hodil profesionální partner.
Chce své firmy systematicky připravit na předání managementu, nebo dětem.
Chce prodat svou firmu, firmy, nebo pro ně najít strategického partnera/investora.
Některé z dětí se vydalo vlastní cestou, protože pro něj nebylo v rodinném podnikání z různých důvodů místo. Bylo by ale skvělé ho dostat zpět k jednomu stolu. Samotní členové rodiny to ale nezvládnou.
Děti cítí, že by chtěly převzít podnikání od svých rodičů. Ti o tom ještě nechtějí slyšet, nebo ne cestou, kterou si představují potomci.
Rodiče neustále hovoří o tom, že jednou dětem předají podnikání. Není ale jasné, kdy a jak se to stane. Rodiče již nejsou nejmladší, ale také tady mohou být ještě dlouho. Děti si kladou otázku, jak takové téma uchopit, neurazit…

Podnikatelská rodina

Úkolem Rodiny je správa a růst rodinného majetku tak, aby zajistil i budoucí generace. Součástí je ochrana majetku i členů rodiny před riziky zvenčí, z podnikání i ze strany členů rodiny.

Jednoznačná pravidla členství v rodině spolu s definovaným způsobem řízení rodinných záležitostí, přístupu k rodinnému majetku a požitkům z něho předchází nedorozuměním, sporům i intrikám. Rodina, která nemá pochybnosti o budoucnosti a předání majetku, žije klidnější a spokojenější život.

V oblasti rodiny s našimi klienty začínáme nejčastěji
spolupracovat, když si uvědomí, že:

Majetek dokáže lidi spojovat, ale také definitivně rozdělit, pokud nejsou daná jasná pravidla. To platí o to silněji, pokud je majetek velký a pokud se do hry o něj zapojí manželky, či manželé naši, našich dětí, nebo vnuků.
Je čas jasně určit, „kdo dostane co“, až tady jednou tvůrci majetku nebudou, aby se potomci jednou nehádali kvůli majetku.
Rodina je závislá na podnikání, kde je soustředěna většina majetku. Pokud by tvůrce nebyl k dispozici, rodina nedokáže plně uplatnit svá vlastnická práva. Zůstala by tak prakticky bez prostředků.
Rodiče mají obavu, že jejich potomci si dovedou životní partnery, kteří ohrozí majetek rodiny, pokud k němu budou mít přístup
Členové rodiny se obávají, že jejich životní partneři si je vybírají především proto, že jsou materiálně zajištěni. Zajímá je ochrana majetku rodiny a přístup partnerů, pokud bude zřejmé, že jejich přístup k majetku je limitovaný.
Tvůrci se celý život snažili vytvořit co největší majetek, protože to považují za efektivní. Dnes stojí před rozhodnutím, rozdělit majetek mezi potomky a tím zničit kus své minulé práce.
Ne všichni členové rodiny jsou mentálně, či zdravotně schopni pečovat o svou část dědictví. Pokud jim dají jejich část, je to jako kdyby majetek „zahodili“. Přesto ale nechtějí někomu upřít jeho část.
Rodina má dostatečný majetek na to, aby dokázala pomáhat nejen následující generaci, ale i těm dalším, kteří třeba ještě nežijí. Je ale potřeba zajistit, aby nejbližší generace majetek nerozházela.
Je reálné nebezpečí, že když nebude dost jasně a nezpochybnitelně stanoveno, co se má dále dít s majetkem rodiny, může kvůli nejednotnosti potomků dojít k jeho zásadnímu znehodnocení, nebo zničení.
Za svůj život měli děti s více partnery. V současné době vše funguje relativně dobře, ale je dosti pravděpodobné, že po smrti tvůrce může dojít k vážným kolizím.
Nechat dětem spoustu peněz bez jasných pravidel přístupu k nim povede na jedné straně k rozházení peněz a na druhé straně to může děti „zkazit“.
Členové rodiny nemají přehled o majetku rodiny. Netuší, co vše dnes tvoří majetek rodiny, natož aby si věděli rady s jeho správou, pokud by tady nebyl tvůrce. Navíc často nemají právo přístupu k majetku.
Děti jsou příliš malé a pokud by se něco stalo rodičům, zůstanou sice bohaté, ale s majetkem bude zacházet někdo cizí a není naprosto jisté, že ku prospěchu dětí, podnikání…
Děti mají dobré ambice, ale na druhou stranu jim chybí životní zkušenosti k tomu, aby dokázaly majetek v současné době spravovat.
Současní majitelé si přejí, aby část majetku byla užita k naprosto konkrétnímu účelu, se kterým nemusí potomci souhlasit, a tak může být toto využití ohroženo, pokud se to nějakým způsobem nezajistí.
Rodina žije v nejistotě, co se stane, pokud tady tvůrce nebude. Co se bude dít? Kdo co dostane? Kdo se o co postará? Kdo se postará o nezletilé děti? Budou všichni zajištěni…
Rodina se vyhýbá některým tématům. Všichni jsou si vědomi, že to není v pořádku, že je potřeba s tím začít, ale bez prostředníka „zvenčí“ se to nestane.
Manželé společně vytvářeli majetek. Přesto je teď pro tvůrce náročné se dohodnout. Zároveň vědí, že se jim nedaří přimět partnera ke krokům, které považují za důležité. Hledají spojence… posilu.
Svět je plný různých rizik, které ohrožují majetek rodiny a tím její životní standard, zdravotní péči, dovolené, možnosti studia… Je důležité nedopustit ztrátu majetku, který stál tolik úsilí.
Rodina je v slepé uličce. Ne, že by byla na pokraji rozpadu, ale nikdo neví „kudy kam“. Je třeba s tím něco udělat.
Chtějí mít rodinu uspořádanou. Chtějí rodinou ústavu, rodinnou radu…

Důležité kontakty

ROSE, kancelář Praha

SmíchOff
Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5, Česká republika
Tel.: (+420) 607 28 58 58
E-mail: info@roseeurope.eu

ROSE Slovensko, kancelář Bratislava

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovensko
Tel.: (+421) 232 786 211
E-mail: info@roseeurope.eu

ROSE, kancelář Ostrava

Na Prádle 3389/8a, 702 00 Ostrava, Česká republika
E-mail: info@roseeurope.eu